Samtalsterapi Psykosyntes


Under min utbildning går jag i kontinuerlig handledning hos en erfaren terapeut med djup kännedom om psykosyntes. Det är en trygghet för dig som klient, du blir väl omhändertagen.​

Vid vårt första samtal går vi igenom ett antal frågor som handlar om din familjebakgrund, din historia, din hälsa och om varför du söker terapi. Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt ta reda på om psykosyntes är den terapi som passar dig, om det är lämpligt att du går som praktikklient.


Så länge jag är en terpeut under utbildning är priset reducerat till 450 kr/tim

Valv2jpg 


Metoder
I psykosyntesterapin använder vi oss av en rad olika metoder för att frigöra varje individs unika resurser – t ex samtal, gestalttekniker, fri teckning, kroppsrörelse, symboler och vägledda visualiseringar.

rsringar 2jpg

Vi arbetar med att förstå vår historia och tidiga upplevelser som kommit att prägla vårt nuvarande sätt att reagera. Vi bär med oss vår historia likt årsringarna på ett träd.  I det arbetet skapas möjlighet att frigöra låsta känslor, bearbeta och finna nya möjligheter att förhålla oss till oss själva och andra. 


Kanske behöver vi träna att sätta gränser eller tillåta oss möta andra från mer ärlig plats, kanske behöver vi lära oss att balansera kärlek och vilja. Kanske har vi behov att tala om existentiella frågor, andlig längtan och livsåskådning.


Psykosyntesterapi förenar och omfattar i sitt förhållningssätt och arbetsmetoder alla dessa dimensioner och ser den andliga utvecklingen som en lika viktig aspekt som den psykologiska och personliga utvecklingen. ​